Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Sadhan Kumar Gose
ಬಲುಹಳೆಯ ಲೋಕವಿದು, ಬಲುಪುರಾತನಲೋಕ |
ಬೆಳೆದಿರ್ಪುದಿದು ಕೋಟಿರಸಗಳನು ಪೀರ್ದು ||
ಸುಲಭವಲ್ಲಿದರ ಸ್ವಭಾವವನು ಮಾರ್ಪಡಿಸೆ |
ಸಲದಾತುರತೆಯದಕೆ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||