Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Programmes from January 2019 to June 2019
Venue : ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಸಭಾಂಗಣ
Date and Time Sponsor Event
01-01-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೇಶವ, ಮತ್ತೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ರಾಮನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
02-01-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಜಯರಾಂ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಕು| ಭವಾನಿ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಕೃ, ಪ, ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆ. ಆರ್. ನಗರ (ಎಡತೊರೆ) (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
03-01-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀ ನರಹರಿಶರ್ಮಾ , ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ (ವಾಚನ)
ಕು|| ಹೆಚ್. ಉಷಾ, ಉಡುಪಿ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ. ಕೃ. ಪ. ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆ. ಆರ್. ನಗರ (ಎಡತೊರೆ) (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
04-01-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಪಕಾ ಶ್ರೀಧರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಅಭಿರಾಂ ಭರತವಂಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಾಸನ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
05-01-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ವಿ. ರಂಗನಾಥರಾವ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
'ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ'
06-01-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.00 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಧಾರಿತ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
07-01-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು'
08-01-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು'
09-01-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು'
10-01-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು'
11-01-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು'
12-01-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಕುಮಾರಿ ಅದಿತಿ ಬಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ (ಗಾಯನ)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಜನಾರ್ದನ್ (ಪಿಟೀಲು)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ (ಮೃದಂಗ)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ (ಖಂಜಿರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
16-01-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀ ಶೇಷನವರತ್ನ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆ
17-01-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀ ಶೇಷನವರತ್ನ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆ
18-01-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀ ಶೇಷನವರತ್ನ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆ
19-01-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀ ಶೇಷನವರತ್ನ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆ
20-01-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ: 'ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಯೋಗ'
21-01-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ: 'ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಯೋಗ'
22-01-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ: 'ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಯೋಗ'
23-01-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ: 'ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಯೋಗ'
24-01-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಸಿ. ಎಸ್. ಅರವಿಂದ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಅಪೂರ್ವ ಮೇಧಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
25-01-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
'ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರೀ '
26-01-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ (ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಮೈಸೂರು)
(ಪ್ರವಚನ)
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ - ಸುಂದರಕಾಂಡ
27-01-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ (ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಮೈಸೂರು)
(ಪ್ರವಚನ)
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ - ಸುಂದರಕಾಂಡ
28-01-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ (ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಮೈಸೂರು)
(ಪ್ರವಚನ)
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ - ಸುಂದರಕಾಂಡ
29-01-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ (ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಮೈಸೂರು)
(ಪ್ರವಚನ)
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ - ಸುಂದರಕಾಂಡ
30-01-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ (ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಮೈಸೂರು)
(ಪ್ರವಚನ)
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ - ಸುಂದರಕಾಂಡ
31-01-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿಕುಮಾರ ಭಟ್ಟ
ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ 'ಅಘನಾಶಿನಿ'
01-02-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ, ಮೈಸೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ವಾಚನ)
ಡಾ|| ಬೆ. ಗೋ. ರಮೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
02-02-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಕು| ಭೂಮಿಕಾ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ವಿನಾಯಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
03-02-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಭಟ್, ಹರಿಹರ (ವಾಚನ)
ಕು|| ನವ್ಯಾಭಟ್, ಹರಿಹರ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ವಿನಾಯಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
04-02-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭಟ್, ಕುಕ್ಕಾಜೆ (ವಾಚನ)
ಕು|| ಪನ್ನಗ, ಮತ್ತೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಗುರುರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
05-02-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಶಶಿಧರ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ
ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ 'ಹನುಮದ್ವಿಲಾಸ' ಕಾವ್ಯದ ವಾಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ)
06-02-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಕು॥ ಎ. ಪ್ರಿಯ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಡಾ|| ಕೆ. ರಾಜೀವಲೋಚನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-02-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಹಾಸನ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಆರ್. ರಾವ್ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ರಾಮಸುಬ್ರಾಯ ಶೇಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
08-02-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀ ಕಡಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಅವಧಾನಿ, ಮತ್ತೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
09-02-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ರಾಮರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಕು|| ಸಿಂಧು, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಎ. ನಿರಂಜನ್, ಮೈಸೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
10-02-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಡಾ|| ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮುಂಬಯಿ (ವಾಚನ)
ಕು|| ಪ್ರೀತಿ ನಾರಾಯಣ್, ಹಾಸನ (ವಾಚನ)
ಡಾ|| ಎ. ವಿ. ಪ್ರಸನ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
11-02-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಟಿ. ಎಸ್. ಚನ್ನೇಶ್‌ (ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು)
“ಊಟ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ; ತಿನ್ನುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ”
12-02-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಹಿರಿಯಣ್ಣ
“The Curious Truth Behind Everyday Numbers"
13-02-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಕಠೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-4)
14-02-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
'ಕಠೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-4)
15-02-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
'ಕಠೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-4)
16-02-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಕಠೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-4)
17-02-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಕಠೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-4)
18-02-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಆಶಾ (ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವೈದ್ಯರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ
19-02-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-23)
20-02-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-23)
21-02-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-23)
22-02-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-23)
23-02-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ರುದ್ರಪಟ್ನಂ ಸಹೋದರರು ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ಎನ್, ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ಎನ್. ತಾರಾನಾಥನ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
24-02-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
`ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ' (ಸರಣಿ-3)
03-03-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಅಮೃತವಲ್ಲಿ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
'ಭಾಷೆ': ಕಲಿಕೆಯೇ, ಕಲಿಸುವಿಕೆಯೇ?”
05-03-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-24)
06-03-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-24)
07-03-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-24)
08-03-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-24)
09-03-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-24)
10-03-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-24)
11-03-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಎ. ವಿ. ನಾಗಸಂಪಿಗೆ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಇಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ
12-03-2019
ಮಂಗಳವಾರ
6.30 pm
Sri K. Gururaja Acharya (Former Member, Board of Directors, State Bank of Mysore)
(Talk by)
UNION BUDGET: 2019-20
13-03-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀ ಜಲಜರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಿಮ ಎ. ಜೋಯಿಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಡಾ|| ಜ್ಯೋತಿಶಂಕರ್, ಮೈಸೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
14-03-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರ್ಣಾ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
15-03-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸಂತೋಷ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಕು||ಮಯೂರಿ, ಮತ್ತೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
16-03-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
'ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಮಕ ಪಾಠಶಾಲೆ'ಯ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಿಂದ
(ಗಮಕರೂಪಕ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)
'ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ' ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಸೂರಿ ಅವರ 'ಭರತಭಕ್ತಿ' ಕಾವ್ಯದಿಂದ
17-03-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ರಮಣಿ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅವರ 'ಅಂತಃಪುರಗೀತೆ' ಗಾಯನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
18-03-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ರಮಣಿ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅವರ 'ಅಂತಃಪುರಗೀತೆ' ಗಾಯನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
18-03-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ(ಸರಣಿ-4)
19-03-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ(ಸರಣಿ-4)
20-03-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ(ಸರಣಿ-4)
21-03-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ(ಸರಣಿ-4)
22-03-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ನಿ: ಸಂಘಟಕರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
'ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ 100ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಮರಣೆ'
23-03-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ನಿ: ಸಂಘಟಕರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
'ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ 100ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಮರಣೆ'
24-03-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 – 8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ನಿ: ಸಂಘಟಕರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
'ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ 100ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಮರಣೆ'
25-03-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
26-03-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
27-03-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
28-03-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
29-03-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
30-03-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ನಾಗರಾಜ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
'ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ'
31-03-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ನಾಗರಾಜ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
'ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ'
01-04-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ (ಸರಣಿ-25)
02-04-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ (ಸರಣಿ-25)
03-04-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ (ಸರಣಿ-25)
04-04-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ (ಸರಣಿ-25)
05-04-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ (ಸರಣಿ-25)
07-04-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶರಣರ ಕೊಡುಗೆ
08-04-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಡಾ|| ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ. ರಾವ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು
09-04-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
10-04-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
11-04-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
12-04-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
13-04-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
14-04-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ದಶಾವತಾರ' (ಸರಣಿ-5)
15-04-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ದಶಾವತಾರ' (ಸರಣಿ-5)
16-04-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ದಶಾವತಾರ' (ಸರಣಿ-5)
17-04-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ (ಸರಣಿ-5)
18-04-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ (ಸರಣಿ-5)
19-04-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ (ಸರಣಿ-5)
20-04-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ (ಸರಣಿ-5)
22-04-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಪಾದೇಕಲ್ಲು ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ
23-04-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಪಾದೇಕಲ್ಲು ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟ
ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರವೇಶ
24-04-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಪಾದೇಕಲ್ಲು ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟ
ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು
25-04-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
26-04-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
27-04-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
28-04-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
29-04-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
30-04-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
01-05-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
02-05-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
03-05-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
04-05-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
05-05-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
06-05-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
07-05-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಉದ್ದವಗೀತೆ (ಸರಣಿ-1)
08-05-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಪ್ರೌಢಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ
09-05-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಪ್ರೌಢಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ
10-05-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಪ್ರೌಢಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ
11-05-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Advisor, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳು (ಸರಣಿ-7)
11-05-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Advisor, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳು (ಸರಣಿ-7)
12-05-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Advisor, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳು (ಸರಣಿ-7)
13-05-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Advisor, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳು (ಸರಣಿ-7)
14-05-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Advisor, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳು (ಸರಣಿ-7)
15-05-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ (ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಕೊಡುಗೆ
16-05-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ (ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಕೊಡುಗೆ
17-05-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ (ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಕೊಡುಗೆ
18-05-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ (ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಕೊಡುಗೆ
19-05-2019
ಭಾನುವಾರ
6.30 pm.
GOKHALE BIRTHDAY LECTURE
20-05-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
21-05-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
22-05-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
23-05-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
24-05-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
25-05-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶ್ರೀ ವಿ. ರಂಗನಾಥರಾವ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
'ಬೀಚಿ' ಅವರ ಬದುಕು, ಬರಹ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ
27-05-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-26)
28-05-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-26)
29-05-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-26)
30-05-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-26)
31-05-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-26)
01-06-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ' (ಸರಣಿ-6)
02-06-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ' (ಸರಣಿ-6)
03-06-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ' (ಸರಣಿ-6)
04-06-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ' (ಸರಣಿ-6)
05-06-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ' (ಸರಣಿ-6)
06-06-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 – 8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜನ್ಮದಿನೋಪನ್ಯಾಸ
07-06-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
08-06-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
09-06-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
10-06-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
11-06-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು
12-06-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-27)
13-06-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-27)
14-06-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-27)
15-06-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-27)
16-06-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ' (ಸರಣಿ-27)
17-06-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
“ಕನ್ನಡದ ಆದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಲೇಖಕ ನಂಗಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್'
18-06-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವೇ|| ಬ್ರ|| ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಶರ್ಮಾ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಶಾಂಕರವೇದಾಂತ ಸಾರಿ
19-06-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವೇ|| ಬ್ರ|| ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಶರ್ಮಾ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಶಾಂಕರವೇದಾಂತ ಸಾರಿ
20-06-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವೇ|| ಬ್ರ|| ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಶರ್ಮಾ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಶಾಂಕರವೇದಾಂತ ಸಾರಿ
21-06-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವೇ|| ಬ್ರ|| ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಶರ್ಮಾ
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
'ಶಾಂಕರವೇದಾಂತ ಸಾರಿ
22-06-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ: “ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗ?
23-06-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗ
24-06-2019
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗ
25-06-2019
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30 - 8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗ
26-06-2019
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀ ಕೃ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು (ವಾಚನ)
ಕು|| ನವರತ್ನಾ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ವಾಚನ)
ಡಾ|| ಹೆಚ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲೇಶಗೌಡ, ಹಾಸನ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
27-06-2019
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾರತ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಕು|| ಅಮೃತಾ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ವೈ. ಎಸ್. ವಿ. ದತ್ತ, ಕಡೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
28-06-2019
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ರುಚಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ವೈ. ಎಸ್. ವಿ. ದತ್ತ, ಕಡೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
29-06-2019
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿತಾ, ಮೈಸೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಗೋಪಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
30-06-2019
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಚನ)
ಕು|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು (ವಾಚನ)
ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ವಿ. ಭಟ್, ಹಾಸನ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ನರಹರಿಕವಿಯ 'ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಾಚನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಹೊಸತನವೆ ಬಾಳು; ಹಳಸಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಸಾವು ಬಿಡು |
ರಸವು ನವನವತೆಯಿಂದನುದಿನವು ಹೊಮ್ಮಿ ||
ಹಸನೊಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟದಲಿ |
ಪಸರುತಿರೆ ಬಾಳ್ ಚೆಲುವು - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||